- - -
: 07-08.02.2015/ .= 21
> , > >
07-08.02.2015/ .= 21 (1995 ).


07 2015


,
12.00
, 56 , 62 , 69
14.00
, 77, 85
16.30

08 2015


, 94
11.00
, 105 , 105
12.30
. 07.02.2015 .


(9 ) ==> .
.


(33 ) ==> .
(38 ) ==> .


ISMAILOVA-53. (68/80).
(1 ) ==> .

MASHNINA-53. (60-65-67/80-82).
(2 ) ==> .

TYO-63. (78/90).
(2 ) ==> .

ANANEVA-63. (76-80/105).
(2 ) ==> .

ALEKSEEVA-75 (90-93/120).
(2 ) ==> .


07-08.02.2015 () 21 , ..


...

...
56, 62, 69 .


(31 ) ==> .
(37 ) ==> .


NOVIKOV-69 (115/134-140).
(3 ) ==> .

RYAZANOV-69 (113-116/135-140).
(2 ) ==> .

DAUDAEV-69 (115-115/140-145).
(2 ) ==> .


07-08.02.2015 (-56,62,69) 21 , ..


...

...

77, 85 .


(57 ) ==> .
(67 ) ==> .


YARKIN-77 (130-135/155).
(1 ) ==> .

CHEPIK-77 (140-150R/175-175).
(2 ) ==> .

RYSLYAEV-85 (135-141/166-167).
(4 ) ==> .


07-08.02.2015 (-77,85) 21 , ..


...

...
94 .


(18 ) ==> .
(19 ) ==> .


DZHIOEV-94 (155-165/185-190).
(3 ) ==> .

MAZNITSYN-94 (145-150/183-190).
(3 ) ==> .


07-08.02.2015 (-94) 21 , ..


..

..

105, 105+ .


(21 ) ==> .
(27 ) ==> .


GUYDYA Marchel-105 (158-165R/205R-215R).
(2 ) ==> .


07-08.02.2015 (-105,105+) 21 , ..


..

..

!


All RECORDS.
(7 ) ==> .

07-08.02.2015 () 21 , ....

..

..
...= .
, , .
IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.